جوانان چین

جوانان چین

اعتقادات مذهبی جوانان چینی

جوانان چین

 

نوشته علی محمد سایفی

وضعیت اعتقادات مذهبی دانشجویان چین

در شرایط جدید، تأثیر مذاهب بر دانشجویان روز به روز پیچیده‌تر شده است. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از دانشجویانی که در دانشگاه زندگی می‌کنند در فعالیت‌های مذهبی شرکت کرده‌اند پس به موضوع اعتقاد مذهبی دانشجویان نمی‌توان بی اعتنا بود. خبرنگاران روزنامه ملی چین با همکاری مسئولین اداره امور ملی مذهبی «چین هوانگ دائو (qin huang dao )» درباره وضعیت اعتقادات مذهبی دانشجویان در ۳ دانشگاه «چین هوانگ دائو» تحقیقی به عمل آورده اند که چکیده آن به شرح زیر است:

اعتقاد مذهبی دانشجویان جنبه خانوادگی و جنبه ملی دارد و تحت تأثیروضعیت اقتصادی خانواده و سابقه تحصیلی می‌باشد. شیوه ترویج مذاهب،گوناگون بوده و شرکت دانشجویان در فعالیت مذهبی آزاد و به میل خود آنها است.

تعداد کل دانشجویان در ۳ دانشگاه شهر «چین هوانگ دائو» بیش از ۸۰ هزار نفر است. در میان ۱۰ هزار پرسش نامه، تعداد دانشجوی دیندار ۱۲۴۰ نفر بودند که ۴/۱۲ درصد از دانشجویانی را که پرسش نامه دریافت کرده‌اند را تشکیل می‌دهد. در میان آنها ۶/۵۱ درصد مرد و ۴/۴۸ درصد زن هستند؛ از نظر ملیت، ۴/۷۷ درصد از ملت هان و ۶/۲۲ درصد از ساير اقلیت‌های ملی‌اند؛ از نظر اعتقادی، ۷/۹ درصد کاتولیک و ۶/۲۶ درصد پروتستان. ۹/۸ درصد مسلمان, ۱/۴۱ درصد بودایی و ۰/۴ درصد تائوییست و ۷/۹ درصد پیرو سایر مذاهب هستند. از تحلیل نتایج این بررسی میتوان ویژگی‌های اعتقادات مذهبی دانشجویان را به شرح زیر برشمرد:

  1. ۹/۶۶ درصد از والدین دانشجویان مذهبی اعنقاد مذهبی داشته‌اند.۴/۵۲ درصد از دانشجوبان مذهبی تحت تأثیرخانواده در کودکی با مذهب آشنا شده و ۳/۵۰ درصد از آنها مذهب اعضای خانواده خود را قبول کرده و ۱/۳۳ درصد آنها تحت تأثیر خانواده به دین اعتقاد دارند. در مقایسه با دانشجویان غیر مذهبی،آشنایی دانشجویان مذهبی با دانش مذهبی بالاتر و زیادتر بوده است. نتيجه بررسی نشان می‌دهد که با بالا رفتن سن و افزایش سابقه اجتماعی میزان تأثیرپذیری ایدئولوژی دانشجویان مذهبی از پدر و مادر و بزرگتران خانواده ضعیف‌تر شده و میزان تأثیر خانواده نیز کاهش می‌يابد.
  2. ۶/۲۲ درصد از دانشجوی مذهبی از اقلیت‌های ملی بوده‌اند. آنها بیشتر دانشجوی مسلمان از قوم هوی و قوم اویغور و دانشجوی بودایی از قوم تبتی هستند. می‌توان گفت که اعتقاد مذهبی دانشجویان افلیت‌های ملی بیشتر نشانگر ادامه فرهنگ سنتی اقوام خود است و در مقایسه با دانشجویان ملت هان, سطح دانش دانشجویان مذهبی درباره مذهب و اندازه احترام آنها به دین بالاتر بوده و آشنایی آنها با کتاب‌های مقدس و تعلیمات مذهبی زیادتر است. علت عمده آن بوده که فرهنگ سنتی اقلیت‌های ملی پر از مفاهیم مذهبی است.
  3. از نظر تعداد دانشجویان مذهبی، دانشجویان روستایی بیشتر از دانشجویان شهری، و دانشجویان در ناحیه کم رشد اقتصادی بیشتر از ناحیه پیشرفته اقتصادی بوده است. از نظر وضعیت اقتصادی خانواده, ۹/۸۷ درصد آنها از خانواده با درآمد پایین‌های کم‌درآمد و متوسسط بوده‌اند.

در میان دانشجویان رشته فلسفه مارکسیسم و مقطع فوق لیسانس،،تعداد دانشجوی مذهبی کمتر بوده که همه اين‌ها نشان می‌دهد اعتقاد مذهبی دانشجویان با وضع اقتتصادی خانواده و سابقه تحصیلی آنها ارتباط دارد.

  1. راه‌های گسترش مذاهب در میان دانشجویان متنوع است و دانشجویان علاوه بر تماس با روحانیون.، شرکت در فعالیت‌های مراکز مذهبی و شنیدن تبلیغات مذهبی بین پیروان از راه‌های معمولی تبلیقاغتی از جمله روزنامه‌ها و مجلات،فیلم و تلویزیون، شبکه کامپیوتری استفاده می‌کنند و عده‌ای از آنها نیز از طریق بازدید از شهرهای مقدس دانش مذهبی و فرهنگ مذهبی را فرا می‌گیرند.
  2. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که ۷/۱۳ درصد آنها در وقت معینی در فعالیت مذهبی شرکت می‌کنند:۹/۶۲ درصد تنها هنگام انجام امور مهم به قرائت کتاب مقدس و نماز و درخواست کمک از خدا می‌پردازند. ۴/۲۳ درصد هیچوقت در فعالیت‌های مذهبی شرکت نمی‌کنند ۱/۱۲ درصد از دانشجویان مذهبی بعللی زندگی مذهبی ندارند.

اعتقاد مذهبی دانشجویان و آشنایی آنها با مذهب آشکار نیست، درک آنها نسبت به نقش مذهب در زندگی بشر متفاوت است. آنها درباره روابط مذهب با جامعه اختلاف نظر دارند.

نتیجه بررسی نشان می‌دهد که درک دانشجویان مذهبی نسبت به دین یکی نیست. ۲۰/۲۴ درصد براین باورند که مذهب احترام و پرستش «چیز مقدس» است؛ ۹/۲۰ درصد معتقدند مذهب تتیجه ایده‌الیسم است؛ به نظر ۱/۳۳ درصد مذهب نوعی پدیده اجتماعی است؛ ۸/۲۱ درصد نمی‌دانند مذهب چیست، در حدود ۱۰ درصد از دانشجویان مذهبی، قبول دارند که همزمان به دو دین اعتقاد دارند، مثلا دین بودا و دین تائوییسم.

۱/۴۱ درصد از دانشجویان مذهبی به دین بودا اعتقاد دارند. ولی آنها بودایی خالص نیستند. عده‌ای از آنها بخش‌هایی از فرهنگ سنتی را که رنگ مذهبی دارد اشتباها اعتقاد مذهبی می‌دانند. می‌توان نتیجه گرفت درک دانشجویان مذهبی چین نسبت به مذهب تمام و کامل نیست در روند بررسی, به نظر ۴/۵۲ درصد از دانشجویان مذهبی، مذهب برای زندگی بشر نتایج مثبتی دارد که اين علت مهم اعتقاد آنها به دین است. به ویژ‌ه ۹/۱۶ درصد مذهب را امید معنوی خود تلفی می‌کنند. ولی اکثر دانشجویان غیر مذهبی نظر دارند مذهب بر زندگی بشر تاثیر منفی دارد و به نفع ایجاد اخلاق خوب اجتماعی نبوده و به انديشه عادی و عزم راسخ و تکلیف‌های مدرسه دانشجویان ضرر می‌زند. اختلاف نظر دانشجویان درباره مذهب ناشی ازکمبود دانش مذهبی است.

۰/۵۴ درصد از دانشجویان مذهبی نظر دارند رابطه مذهب با علوم با هم هماهنگ است و۵/۳۱ درصد گفتند رابطه آنها معلوم نیست و تنها ۵/۱۴ درصد نظر دادند که آنها با هم تضاد دارند؛ در مورد رابطه مذهب با جامعه، به نظر ۴/۲۷ درصد مذهب رشد اجتماعی رابه جلو سوق می‌دهد. به عقیده ۳/۷ درصد مذهب از رشد اجتماعی جلوگیری می‌کند و ۷/۵۹ درصد معتقدند مذهب دارای نقش دوگانه است. ۶/۵ درصد گفتند روابط آنها مشخص نیست. در رابطه با ارتباط مذهب با فرهنگ، به نظر ۰/۲۵ درصد فرهنگ مذهبی چکیده فرهنگ اجتماعی است و به عقیده ۹/۶۲ درصد مذهب قسمت مهمی از فرهنگ اجتماعی است. به طور کلی دانشجویان مذهبی در مورد ارتباط مذهب با عوامل مهم جامعه اختلاف نظر زیادی دارند.

تنها ۷/۱۷ درصد از دانشجویان مذهبی با سياست مذهبی و قانون و مقررات کشور تا اندازه‌ای آشنا بودند و ۹/۳۳ درصد از دانشجویان با سیاست مذهبی و قانون و مقررات کشور هیچ آشنایی نداشتند. ۵/۱۸ درصد از دانشجویان مذهبی نمی‌دانند فعالیت مذهبی باید در حدود مجاز قانون و مقررات کشور انجام شود و ۷/۹ درصد از دانشجویان حتی قانون، مقررات و تعلیمات مذهبی را بر قانون و مقررات کشور اولی قرارمی‌دهند. در این صورت،دانشجویان دردانشگاه به آسانی تبلیغات غیر قانونی مذهبی را قبول کرده و حتی به سازمان دهنده و شرکت‌کننده در فعالیت غیر قانونی مذهبی تبدیل می‌شوند. توسعه سریع تکنولوژی شبکه کامپیوتری در جامعه کنونی زمینه مناسبی را برای گسترش مذاهب در میان دانشجویان فراهم می‌سازد و دانشجویان به آسانی تحت تأثیر انکار مذهبی قرار می‌گیرند.

توصیه محققین

از این رو دانشگاه باید مدیریت موثر خود را نسبت به دانشجویان مذهبی تقویت کند. از بررسی و صحبت با دانشجویان معلوم می‌شود که دانشگاه در زمینه‌های تبلیغ و آموزش سیاست و قانون و مقررات مذهبی، اداره فعالیت‌های مذهبی معلمین و دانشجویان مذهبی، اقدامات لازم به عمل نیاورده و وضعیت آن با تقاضای عینی و روند پیشرفت مذهبی کنونی مطابقت ندارد. ارتباط و همکاری و هماهنگی بين دانشگاه و سازمان مذهبی متناسب نبوده است. لذا مجازات دانشجویان سازمان دهنده و شرکت کننده در فعالیت‌های غیر قانونی مذهبی، مناسب نیست. همچنین تضاد عقیدتی دانشجویان مذهبی و دانشجویان غیر مذهبی در دانشگاه‌ها ادامه دارد. هر چند تاکنون زد و خورد بین آنها اتفاق نیفتاده ولی امکان درگیری وجود دارد. از اين جهت، مسئولین دانشگاه‌ها باید به اين مسئله اهمیت زیادی بدهند. به علت سست بودن آگاهی دانشجویان نسبت به قانون و ضعیف بودن مدیریت دانشگاه‌ها، دانشجویان هرچه بیشتر از پذیرش تبلیغات غیر قانونی مذهبی به سازمان دهنده و شرکت کننده در فعالیت‌های غیر فانونی مذهبی گرایش پیدا می‌کنند. به دنبال افزایش رفت و آمد با کشورهای خارجی، معلمین خارجی قسمت مهمی از معلمین دانشگاه‌ها هستند. ضمن فعال کردن محیط علمی و ارتقا کیفیت آموزش و پرورش، دانشجویان نیز ممکن است تبلیغات مذهبی معلمین خارجی را قبول کنند. علاوه بر اين، در سال‌های اخیر، تعمیم شبکه کامپیوتر نیز گسترش مذهب را به جلو سوق داده است. از بررسی و تحقیق در مورد دانشگاه‌ها مشخص شده که ۶/۲۳ درصد از دانشجویان از طریق شبکه کامپیوتر با مذاهب آشنایی پیدا کرده و اینترنت به وسیله مهم تبلیغات غیر قانونی مذهبی تبدیل شده که اين امر غیر قابل چشم پوشی است اکنون ما باید به موضوع تشکیل و شرکت دانشجویان در فعالیت‌های غیر قانونی مذهبی اهمیت زیادی بدهیم و فعالیت‌های مذهبی دانشجویان را قانونمند سازیم.

 

همچنین ببینید

روش تجارت با چینی ها

تجارت با چینی ها

روش های تجارت با چینی ها در تمام کارهای تجاری، آداب و رسوم نکته مهمی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *