ماجرای تیان آن من(1989تا کنون)

از سرگیری رشد بعد از ماجرای میدان تیان آن من(1989تاکنون)

عملکرایی دنگ این امکان را به کشور چین داد تا از مناقشات ایدئولوژیک، که در زمان حاکمیت مائو پیشرفت اقتصادی را فلج کرده بود، دست بکشد جای تعجب نیست که با توجه به مقیاس تلاش ها و با وجود رهبری که دایم علایم تعارض آمیز صادر میکرد ویا کنترول را از نو به صورت سفت و سخت اجرا میکرد، اصلاحات اقتصادی به سلامت این فراز و فرود ها را از سر گذراند. همگامی که آشوب های میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ به سرکوب نظامی اعتراض کنندگان منتهی شد، دستورکار اصلاحات اقتصادی ناگهان متوقف شد. حات تیان‌آنمن تحریم های اقتصادی بین المللی را به همراه داشت و اقتصاد چین را به سراشیبی سقوط کشانید و در نهایت به تغییر وو جابجایی در رأس جزی کمونیست منجر شد که بسیاری آنرا نشانه‌ای ذژ ظهور محافظه کارانی تفسیر کردند که بیش از اصلاحات اقتصادی به ثبات علاقه مند بودند.

با وجود این، دز سال ۱۹۹۲، دنگ جریان تازه‌ای را وارد پیشرفت اصلاحات اقتصادی کرد.وی که بطور رسمی بازنشسته شده بود، به عنوان یک شهروند آزاد سقری به جنوب چین کرد تا اقتصاد آن منطقه را بررسی کند. با عقب کشیدن اساسی بخش دولتی، مرکز ثقل اقتصادی اژ طریق خصوصی سازی، شرکت های جدید و بنگاه هایی با سرمایه خارجی به بخش خصوصی منتقل شد.

درسال ۲۰۰۱، حزب کمونیست چین دویاره تغییر کر، چرا که دبیرکل حزب جیانگ زمین، از حزب مصرانه خواست تا بازرگانان را به عنوان اعضا به کارگمارد و آموزه « سه نماینده» را اعلام کرد که در آن بیان شده بود حذب باید، علاوه بر کارگران و دهقانان، نماینده سرمایه داران هم باشد. گذار چین به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی بنظر میرسید که به حرکت رو به جلوی خود ا‌دامه خواهد داد.

همچنین ببینید

اپرای پکن

اپرای پکن

اپرای پکن و شهرت جهانی آوازی وجود دارد که در آن عنوان می‌شود: «خارجیها اپرای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *