درباره ما

chiniyoung-logo

مجله اینترنتی چینیانگ

وبسایت چینیانگ اولین مجله اینترنتی فارسی زبان( مربوط به کشور چین ) باهدف بهبود دسترسی فارسی زبانان علاقه مند به کشور پهناور چین و  در یک بستر آموزشی کامل و یکپارچه ایجاد شده است.محتوای این وبسایت توسط کارشناسان و افراد آشنا به مسایل چین تهیه و ترجمه شده است.

 

وبسایت چینیانگ شامل چندبخش اصلی است:

  • بخش آموزش زبان چینی برای افراد علاقه مند به یادگیری زبان چینی
  • بخش تجارت برای علاقه مندان به تجارت با کشور چین
  • بخش تاریخ و فرهنگ برای افراد علاقه مند به تاریخ چین